inbeslagneming vs. stuiptrekking

Mensen maken vaak gebruik van de woorden “inbeslagneming” en “stuiptrekking” als synoniemen, maar ze betekenen niet precies hetzelfde. Abnormale elektrische activiteit in de hersenen veroorzaakt een aanval en de symptomen van een aanval variëren. Epileptische aanvallen kunnen stuiptrekkingen veroorzaken, of oncontroleerbare schudden van het lichaam.

Epileptische aanvallen gebeuren zonder veel waarschuwing. De symptomen verschillen van de ene persoon naar de andere, afhankelijk van welk deel van de hersenen de inbeslagneming beïnvloedt. Voorbeelden van symptomen zijn een plotselinge opleving of een daling van de emoties, veranderingen in het gezichtsvermogen en verlies van spiercontrole.

Veel medische aandoeningen veroorzaken toevallen. Sommige zijn tijdelijk. Zuigelingen bijvoorbeeld ervaren soms aanvallen en convulsies wanneer zij hoge koorts. Andere oorzaken van aanvallen zijn ernstiger, zoals een hersentumor, dementie en nierfalen. Aanvallen en convulsies kan ook worden veroorzaakt door een erfelijke aandoening genaamd epilepsie. Medicatie meestal regelt epilepsie.

Mogelijk moet u medische hulp voor iemand wiens inbeslagneming of stuiptrekking langer duurt dan een paar minuten zoeken. Typisch is de toestand duurt voor een periode die varieert van ongeveer 30 seconden tot twee minuten. Zoek onmiddellijk medische hulp als iemand ervaart een reeks van aanvallen, terwijl de resterende bewusteloos.